Khi cá tiêu thụ oxy, COđược thả ra trong nước. Mức độ carbon dioxide cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cá hoặc thậm chí gây chết người. Vì vậy, điều quan trọng là COđược loại bỏ một cách hiệu quả khỏi nước nuôi. Tháp khử khí hoặc sục khí tích cực là hai nguyên tắc thường được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Cả hai phương pháp đều dựa trên sự khuếch tán CO2  ra khỏi nước vào không khí.


Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt