Bộ lọc sinh học nuôi trồng thủy sản

Bộ lọc sinh học là một lớp vật liệu mà trên đó các vi sinh vật bám vào và phát triển để tạo thành một lớp sinh học gọi là màng sinh học. Do đó, quá trình lọc sinh học thường được gọi là quá trình màng cố định. Nói chung, màng sinh học được hình thành bởi một cộng đồng các vi sinh vật khác nhau (vi khuẩn, nấm, nấm men, v.v.), các sinh vật vĩ mô (động vật nguyên sinh, giun, côn trùng'ấu trùng, v.v.) và các chất đa bào ngoại bào (EPS). Bề mặt của màng sinh học thường nhầy nhụa và lầy lội.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt