• ras 1027 05
  ras 1027 05
  LEARN MORE
 • <div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{38fbf4ca-579c-7cc3-1e02-2c905f7faa87-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><ol><li value="NaN">400+ successful RAS projects all over the world</li></ol></div>
  1. 400+ successful RAS projects all over the world

  eWater relentlessly pursuring innovative RAS solutions for lower energy consumption and higher productivity.

  We've successfully delivered more than 400 RAS globally by September 2022.
 • <div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{067ca4bb-6db6-23fc-c721-a48d28f69bbc-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><ol><li value="NaN">Chinese national Hi-tech enterprise & machine - tool enterprise</li></ol></div>
  1. Chinese national Hi-tech enterprise & machine - tool enterprise

  We were awarded Chinese Hi-tech enterprise in 2017 with 26 patents covering Recirculation Aquaculture System and key equipment. We're also Chinese Guangdong Province Machine-tool enterprise and were qualified as Beijing Agriculture Machinery subsidy Products in 2018.

 • <div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{05de9cd1-4809-dab8-fe62-6c4d59935eef-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><ol><li value="NaN">In-house production capability for all RAS related products</li></ol></div>
  1. In-house production capability for all RAS related products

  eWater produces most of RAS equipment in-house. We've developped Gen-3 rotary drum filters, Gen-2 protein skimmers, Gen-3 oxygenation systems in 2018.

  We offer 3-year warranty and commitment to provide product-life quality &technical service.

  ISO/CE certified since 2016

 • <div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{104451f0-ea93-96ac-87b0-bfbf58a1a2ab-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><ol><li value="NaN">On-site project installation & qualification support</li></ol></div>
  1. On-site project installation & qualification support

  We send over engineers to customers' project location to support the installation & qualfications on-site. We design RAS project detailed prints for overseas customers to get the basic building ready and work out practicable plan including the timeline and labors needs prior to the installation.


RAS Projects Delivered Successfully Step by Step

 • <div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{f6b7a816-6620-4b35-08a4-5a945ddaa451-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><p><strong></strong><br></p><p><strong>Confirm Project Inputs</strong></p></div>


  Confirm Project Inputs  Tell us your project important details about fish species, production plan, existing conditions, and location situations.


 • <p><br></p><div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{ff23c2f2-2bde-f925-3898-6c28adfd009a-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><p><strong>Determine Project Proposal + Quote</strong></p></div>


  Determine Project Proposal + Quote  Review our project proposal and quotation and offer your comments, once you accept our quote, begin working with our team to get your RAS equipment produced on-time

 • <p><br></p><div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{bddba6c1-6af5-b1cf-842b-41cdc2e35d82-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><p><strong>Prodcution & Shipment</strong></p></div>


  Prodcution & Shipment  Your custom manufactured products are shipped to project location. • <p><br></p><div ksdocclipboard="ksDocClipboardId:'{771fefc5-7502-d4f9-434d-693f2190ed4d-198511556509}';from:'wps';priorityFormat:'Kingsoft WPS 9.0 Format,Kingsoft Image Data,text/html,text/plain,Kingsoft Data Descriptor';mimetypes:'Kingsoft WPS 9.0 Format;Kingsoft Image Data;text/html;text/plain;Kingsoft Data Descriptor'"><p><strong>RAS Installation & Qualification</strong></p></div>


  RAS Installation & Qualification  When needed we send over engineers for on-site installation and qualification.CHÍNHMỸ PHẨM

EWATER tập trung vào phát triển và sản xuất các giải pháp hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn công nghiệp, thiết kế và sản xuất các thiết bị nuôi trồng thủy sản bao gồm bộ lọc trống, máy tách đạm, bộ lọc sinh học, thiết bị sục khí, thiết bị khử trùng, máy bơm nhiệt và thiết bị giám sát chất lượng nước. 

MUỘN NHẤTTIN TỨC

EWATER dựa trên giá trị của công ty là “tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua những đổi mới thiết thực”. Chúng tôi làm việc với các viện nghiên cứu và chuyên gia nuôi trồng thủy sản hàng đầu để phát triển các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi trong ngành nuôi trồng thủy sản. 

ĐI VÀOCHẠM

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện tính bền vững và lợi nhuận cho khách hàng, đồng thời là đối tác có giá trị cho hoạt động kinh doanh lâu dài của khách hàng.

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt