คอลัมน์ออกซิเจนใช้ในการป้อนและผสมออกซิเจนในน้ำสำหรับปลา ใช้ทั้งในวงจรปิดและในบ่อน้ำไหล น้ำภายในกรวยที่ได้จากปั๊มหมุนเวียนจะผสมกับออกซิเจนที่จ่ายจากภาชนะที่แยกจากกัน

ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย