เมื่อปลากินออกซิเจน COถูกปล่อยออกมาในน้ำ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของปลาหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ COจะถูกกำจัดออกจากน้ำเพาะเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไล่ก๊าซแบบทาวเวอร์หรือการเติมอากาศเป็นหลักการสองประการ ซึ่งมักใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสองวิธีขึ้นอยู่กับการแพร่กระจายของ CO2  ออกจากน้ำสู่อากาศ


ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย