ตัวกรองชีวภาพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตัวกรองชีวภาพเป็นชั้นของสื่อที่จุลินทรีย์เกาะติดและเติบโตจนกลายเป็นชั้นทางชีวภาพที่เรียกว่าไบโอฟิล์ม การกรองทางชีวภาพจึงมักเรียกว่ากระบวนการฟิล์มคงที่ โดยทั่วไป แผ่นชีวะจะเกิดขึ้นจากชุมชนของจุลินทรีย์ต่างๆ (แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ ฯลฯ) สิ่งมีชีวิตมาโคร (โปรโตซัว หนอน แมลง'ตัวอ่อน ฯลฯ) และสารโพลีเมอร์นอกเซลล์ (EPS) ลักษณะของแผ่นชีวะมักจะมีความลื่นและเป็นโคลน

ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย