อีวอเตอร์'เทคโนโลยี RAS แบบบูรณาการได้รับการติดตั้งในโรงงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และสร้างความมั่นใจว่าผู้คนทุกที่สามารถเข้าถึงแหล่งปลาที่สดใหม่ ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
বাংলা
العربية
Español
français
Português
Pilipino
简体中文
Bahasa Melayu
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย